Konjunkturrapporten

Investering i miljøteknologi er lønnsomt

Publisert

På besøk hos Nor Tekstil

Foto: Norsk Industri.

Norge har verdens mest avanserte og miljøeffektive vaskeri. Delegasjoner fra hele verden kommer til Nor Tekstils nye hotellvaskeri på Berger i Skedsmo kommune for å se og lære. Vaskeriet sto ferdig i 2018. På grunn av høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge kombinert med et prispresset marked, var det tvingende nødvendig å investere i ny teknologi.

Et omfattende vann- og energigjenvinningssystem reduserer forbruket med nesten 50 prosent sammenlignet med andre vaskerianlegg. Energiforbruket ligger på 0,7 kWh per kg tøy, mens vannforbruket ligger på 3,5 liter per kg.

– Vi vasker på lavtemperatur for å øke levetiden på tekstiler og oppnå et lavere energiforbruk. Vasking skjer på ca. 45 grader og skylling på 55 grader, mot vanligvis 75 grader. Overskuddsvarme fra rullene, hvor vi bruker propan, reduserer energi-behovet ved oppvaring av vannet. Vaskeriet har også høy grad av automatisering. Det gjør at vi produserer nærmere 100 kilo tøy i timen per ansatt mens det vanlige i vårt marked er ca. 40 kg, forteller driftssjef Morten Bodding.

Med erfaring fra Nor Tekstils 23 vaskerier er det i tett samarbeid med Ecolab utviklet en teknologi som er helt enestående i verden.

Nor Tekstils anlegg på Berger er Svane-sertifisert etter 4.0-standard. Vaske-kjemikaliene er miljømerket med EU Ecolabel.

Høsten 2018 ble det startet opp forsøk, med støtte fra Enova, med fem store spesialbygde varebiler for lokal distribusjon i Oslo. Disse erstatter dieselbiler. Nor Tekstil beregner i sin miljørapport for konsernet utslipp av nitrogenoksider (NOK) og svoveldioksid (SO₂). Dette er gasser som regnes som lokalforurensende, med negative helse- og miljøkonsekvenser. Utslipp av SO₂ beregnes for fyringsolje. Reduksjonen av CO₂ og NOKer på samme nivå som nedgang i energiforbruk, mens de har en vesentlig nedgang i SO₂-utslipp. Årsaken til dette er nedgang i forbruk av fyringsolje.

Bedriften betjener de største hotellkjedene på Østlandet med rent sengetøy, duker, kluter og morgenkåper. Satsingen på miljø sikrer også gjenbruk av kasserte tekstiler.