Konjunkturrapporten

Flagget hjem produksjonen til ny fabrikk på Skjerven

Publisert

Fabrikk eksteriør

Hunton flagget hjem produksjonen til ny fabrikk på Skjerven. Foto: Hunton.

Hunton ble etablert på Gjøvik i 1889, og har i en årrekke produsert byggematerialer laget av trefiber for inn- og utland. Nå kan selskapet også tilby helnorsk trefiberisolasjon til det nordiske markedet. I mars 2019 åpnet Hunton sitt nye produksjonsanlegg for trefiberisolasjon på Skjerven. Hjemflaggingen av virksomheten i Polen kan bety mellom 40 og 60 nye arbeidsplasser i kommunen.

Våren 2017 startet byggingen av det 3200 kvadratmeter store produksjonsanlegget i Skjerven industripark på Gjøvik. Tomten, som kun ligger noen kilometer fra Huntons eksisterende fabrikk, ble valgt for å kunne utnytte ressurser og kompetanse på de to fabrikkene på best mulig måte. I det nye bygget er det i all hovedsak brukt materialer av tre, som massivtre og tre-fiberisolasjon. Åpningen av den norske fabrikken var en viktig milepæl i Huntons 130 år lange historie med stor betydning for norsk eksportindustri og lokal verdi-skaping i Innlandet.

Selve produksjonsanlegget har en kapasitet på opptil 40 000 tonn trefiberisolasjon i året, både i form av isolasjonsmatter og blåseisolasjon. Det langsiktige målet er å nå en omsetning av trefiberisolasjon på 250–300 millioner kroner per år ved full kapasitet.

Nå som produksjonen av Nativo® Trefiberisolasjon er flyttet hjem til Gjøvik, har den fått Huntons eget kvalitetsmerke «Norwegian made». Dette er en bekreftelse på at isolasjonen er fremstilt av treflis fra norske skoger – en fornybar og kortreist råvare. Nativo Trefiberisolasjon er den eneste norskproduserte isolasjonen som lagrer karbon, og produktet lagrer gjennom livsløpet vesentlig mer karbon enn den mengde CO

2 som slippes ut ved produksjonen. Dermed bidrar isolasjonen ikke bare til et godt inneklima, men også til et lavere CO2-fotavtrykk.

Hunton er det første industriforetaket som etablerer seg på Skjerven utenfor Gjøvik. For Hunton har det vært viktig at kommunen har lagt til rette for bedriften.

– Slik som Gjøvik kommune legger forholdene til rette, er Innlandet et ut-merket sted å drive industri. Her er ramme-vilkårene gode for å produsere første-klasses norske produkter, for et stadig mer krevende nordisk marked, sier administrerende direktør og hovedeier i Hunton, Arne Jebsen.

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte bygg-løsninger. Produktene lages av treflis fra miljøsertifisert norsk skog, og kan settes sammen i systemer for gulv, vegg og tak. Hunton har 149 ansatte i Norden og omsatte i 2018 for 461 millioner kroner.