Konjunkturrapporten

Dobler produksjonen i 2020

Publisert

Hydro Husnes

Hydro har investert 1,3 milliarder kroner i å oppgradere og starte opp den andre produksjonslinjen på Hydro Husnes i Kvinnherad. Det vil doble produksjonen av primæraluminium på Husnes og gi 90 nye arbeidsplasser. Foto: Hydro.

I desember 2017 besluttet Hydro å investere 1,3 milliarder kroner i å oppgradere og starte opp den andre produksjonslinjen på Hydro Husnes i Kvinnherad. Det vil doble produksjonen av primæraluminium på Husnes og gi 90 nye arbeidsplasser.

Oppstarten på Husnes vil skje med bruk av nye teknologielementer, noe som vil gi bedre ytelse enn da linjen stengte i 2009. Det vil også bli bygd en ny støperiovn, og gassrenseanlegget vil bli oppgradert. Det vil bli økt gjenbruk av kjølevannet i støperiet, og en større oljeutskiller skal bidra til å redusere oljeutslippene.

– Vi har tro på fortsatt aluminium-produksjon i Norge. Vi har lagt til nye teknologielementer i denne oppstarten, og med det bygd et robust og fremtidsrettet verk på Husnes. For Husnes betyr dette økt lønnsomhet, lavere energifor-bruk og flere arbeidsplasser, sa Hilde Merete Aasheim, tidligere konsern-direktør og leder for Primærmetall i Hydro, i desember 2017.

Hydro produserer i dag rundt 95 000 tonn primæraluminium på årsbasis på Husnes. Gjenåpningen av hall B vil bidra til at den årlige produksjonen på anlegget blir mer enn doblet, til over 190 000 tonn i året. Det er forventet at linjen vil starte produksjonen første halvår 2020.

Hydro Husnes fremstiller primæraluminium i såkalte prebake-celler, noe som gir både gode produksjonsresultater og lave miljø-utslipp. Det siste leddet i produksjons-prosessen er støperiet, der metallet støpes om til pressbolter som pakkes og skipes ut fra kai til kunder rundt om i verden. Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminium-produsenten i Norge. Anlegget har to haller, A og B, hver med 200 elektrolyseceller. Til daglig jobber 240 medarbeidere på anlegget.

Kværner er blant en rekke større leverandører som er involvert i prosjektet. Kværner skal installere nytt utstyr på Hydro Husnes. Oppdraget markerer et viktig steg i Kværners strategi for å utvide virksomheten også utenfor oljebransjen. Kværner skal først bistå i demonteringen av deler av det gamle utstyret, deretter skal de utføre vedlikehold på deler av det eksisterende anlegget, for til slutt installere nytt utstyr, inkludert strømskinner og elektrolyseceller. På topp vil Kværner ha over 100 personer involvert i prosjektet, som blant annet innebærer montering av rundt halvannen million forskjellige deler.