Konjunkturrapporten

Batteriteknologi – ny norsk storindustri for verdensmarkedet?

Publisert

Etterspørselen etter batterier øker over hele verden og på tvers av alle bransjer på grunn av klima- og miljøhensyn. Norge har en unik posisjon til å satse på utvikling og produksjon av battericeller.

Flere forhold ligger til rette for dette:

  • Fremtidens lavutslippssamfunn vil etterspørre produkter med lite karbon-avtrykk i produksjon og ved bruk.
  • Det vil være økt behov for produkter til produksjon og lagring av fornybar energi. Norge ligger langt fremme når det gjelder krav og tiltak for å redusere utslipp på alle områder.
  • Vi har ren, grønn kraft og mye prosessindustri, noe som gir store muligheter for å ta en ledende rolle innen utvikling og produksjon av innsatsfaktorer til batteri.
Robot i Corvus' nye fabrikk i Bergen. Foto: Corvus

Robot i Corvus' nye fabrikk i Bergen. Foto: Corvus.

I motsetning til elbilbransjen der det meste av verdiskaping skjer i andre land enn Norge, kan vi i maritim sektor sørge for at elektrifiseringen også skaper norske arbeidsplasser. Kanskje kan Norge lede an i maritim sektor, og vi kan utfordre norske myndigheter på hvordan elektrifiseringen til havs kan bidra til å etablere arbeids-plasser i Norge?

I 2019 har to norske selskaper åpnet batterifabrikker i Norge: Corvus Energy og Siemens. Begge med fokus på offshore- og det maritime markedet.

Corvus' fabrikk i Bergen vil betjene deres største marked, det voksende europeiske markedet, og skape arbeidsplasser både i Bergen og Nord-Europa. Fabrikken tar i bruk både robotisert og digitalisert prod-uksjon, med ni roboter og en kapasitet på opp til 400 MWh per år. Fabrikken er helautomatisert, fra å pakke ut deler til batterimodulene er ferdigstilt.

Statsminister Erna Solberg åpnet Siemens nye batterifabrikk i Trondheim i januar 2019. Her sammen med Torstein Sole-Gärtner, leder for batterifabrikken. Foto: Siemens

Statsminister Erna Solberg åpnet Siemens nye batterifabrikk i Trondheim i januar 2019. Her sammen med Torstein Sole-Gärtner, leder for batterifabrikken. Foto: Siemens.

– Det var flere gode grunner til at vi valgte Norge og Bergen som lokasjon for den nye fabrikken vår. Først og fremst var det viktig med nærhet til kunder og partnere for å øke fleksibiliteten og redusere leveringstider, men det var også viktig i et utviklings-perspektiv. Norge er ledende i verden på utvikling av grønn maritim teknologi. Ved å legge hovedkontor og produksjon til Bergen bidrar vi til økt samarbeid og økt verdiskaping på tvers av det maritime clusteret samtidig som vi bygger kompetanse og arbeidsplasser lokalt, sier CEO Geir Bjørkeli.

Også Siemens satser stort på batteri-markedet. De har investert 100 millioner kroner på en ny batterifabrikk i Trondheim som produserer batterimoduler til offshore- og marinemarkedet. For å optimalisere eff-ektiviteten av produksjonen, er fabrikken helrobotisert. Norges posisjon innen elektrifisering er en vesentlig årsak til at det globale industrikonsernet har lagt fabrikken til Norge.

– Trondheims teknologi- og produksjonsmiljø, nærhet til ambisiøse kunder i den norske maritime klyngen, og utviklingen av politikk og støttetiltak for lavutslippsløsninger i Norge var avgjørende for valget, sier Bjørn Einar Brath, leder for Siemens Offshore.