Konjunkturrapporten

Åpnet nytt servicesenter

Publisert

ABBs nye servicesenter i Drammen

ABBs nye servicesenter i Drammen åpnet høsten 2019. Foto: ABB.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var imponert da han åpnet ABBs nybygde servicesenter for transformatorer og høyspenningsprodukter i Drammen høsten 2019.

Åpningen markerte videre-føringen av aktivitetene fra det tidligere anlegget på Brakerøya i Drammen, hvor et nytt sykehus er planlagt. ABBs serviceaktiviteter dekker blant annet transformatorer og høyspentbrytere. Mobile løsninger gjør at reparasjoner og service, inklusive høyspenningstester, kan utføres ute hos kundene, noe som kan spare verdifull tid. Olje- og energiministeren likte det han så på omvisningen etter snorklippingen.

– Dette senteret gjør det mulig å være tilstede over hele landet på en effektiv måte. Jeg er rett og slett imponert over det de har bygget og måten man har tenkt når det gjelder effektivitet og logistikk, sa Kjell-Børge Freiberg.

Over 100 års historikk

Servicesenteret er blant annet utrustet med det siste innen tørking og testing av transformatorer, og analyse og regenerering av transformatorolje.

– ABBs nye servicesenter for transformatorer og høyspenningsprodukter setter en ny standard for slike tjenester i Norge. Lokal service på kritisk infrastruktur, som det elektriske kraftsystemet, er et viktig bidrag til beredskapen i Norge, sier Steffen Waal, administrerende direktør for ABB Power Grids Norway AS

Blant tjenestene i det nye servicesenteret finner vi diagnostikk, ingeniørtjenester, beredskapsløsninger, reparasjon og rehabilitering av transformatorer fra alle produsenter, samt høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer. ABB har sertifiserte fagarbeidere og over en million designtegninger for transformatorer i Norge, bygget opp gjennom mer enn 100 års tilstedeværelse.

Kvalitetstransformatorer kan ha en driftstid på over 50 år ved riktig vedlikehold. Reparasjon og oppgradering av transformatorer har normalt en betydelig kortere leveringstid og lavere totalkostnad enn en nyanskaffelse.