Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2023: Rekorder og usikkerhet

Publisert

Stein Lier-Hansen og Knut E. Sunde

Stein Lier-Hansen og Knut E. Sunde presenterte årets Konjunkturrapport. Foto: Norsk Industri

26. januar lanserte Norsk Industri årets Konjunkturrapport. Denne viser at fremtidsutsiktene for industrien spriker stort. Der noen bedrifter opplever sterk økning i salgspris og dermed lønnsomhet, sliter andre mer med de høye prisene som ikke kan legges over på kundene.

Industrien satte i fjor rekorder for både omsetning og eksport, men tallene er sterkt preget av priseffekter. Gjennom media kan man få inntrykk av at internasjonale verdikjedeproblemer nesten er over. Konjunkturrapporten viser at problemene med både høy pris og treg/usikker levering i høyeste grad gjelder ennå, selv om situasjonen noen steder er bedre.

– Våre bedrifter preges av strømsituasjonen i Norge og den europeiske energisituasjonen. Dessuten påvirker vedvarende verdikjedeproblemer og den uavklarte strømsituasjonen de aller fleste. Vi vil nok se at flere må nedbemanne utover året, og en del bedrifter lever farlig de neste månedene, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Det som haster mest nå er å få på plass en energiordning for 2023 som gir industrien forhold den kan leve med på kort sikt, mens regjeringen, EU med mer jobber ut de mer langsiktige løsningene for energimarkedet.

– Staten trekker inn ekstraordinært 73 milliarder til statskassa på grunn av de høye strømprisene. Noe av dette må bedriftene kunne få tilbake. Den tyske regjeringen har vist vei og laget en god ordning for gass og strøm som norsk regjering kan ta utgangspunkt i, sier Lier-Hansen.

> Gå til rapporten

> Last ned presentasjonen

> Les også: Er strømstøtte prisdrivende?

> Se bilder fra pressekonferansen

Konjunkturrapporten 2023

Konjunkturrapporten 2023 ble lansert 26. januar.

  • Cathrine Westlie Eidal
  • Kommunikasjonssjef