Konjunkturrapporten

Er strømstøtte prisdrivende?

Publisert

Pressekonferanse

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen på pressekonferanse for framlegging av Konjunkturrapporten 2023. Foto: Norsk Industri

Energisituasjonen og mulige strømstøtteordninger var naturlig nok et tema da Norsk Industri presenterte årets Konjunkturrapport 26. januar.

Argumentet mot enhver strømstøtteordning har fra regjeringens side så langt vært at det vil virke inflasjonsdrivende og føre til press på renta. På oppdrag fra Norsk Industri har Oslo Economics laget en utredning som viser at dette ikke nødvendigvis er riktig.

Oslo Economics konkluderer med at det ikke er grunnlag for å forvente at en slik energistøtte til næringslivet vil føre til økt inflasjon. En energistøtte vil i første omgang være inflasjonsdempende, ved å redusere bedrifters kostnader og dermed prisøkninger.

Dersom energistøtten finansieres gjennom redusert offentlig forbruk vil den være klart inflasjonsdempende. Det skyldes at midlene i utgangspunktet benyttes til å redusere priser, samt at en overføring til næringslivet har mindre effekt på innenlands etterspørsel enn det offentlig forbruk har. Dersom energistøtten finansieres med økt oljepengebruk, er effekten på inflasjon ikke entydig. Dersom prisøkningen på strøm er midlertidig og støtten utformes på en hensiktsmessig måte, anser Oslo Economics det som sannsynlig at støtten kan bli inflasjonsdempende eller ikke påvirke inflasjonen vesentlig. Du kan lese mer om dette i notatet under.

> Last ned Energistøtte til næringslivet: Bakgrunn, mulig ordning og forventede virkninger på prisstigningen i Norge (januar 2023)

> Se bilder fra pressekonferansen

Foto: AdobeStock

Konjunkturrapporten 2023

Konjunkturrapporten 2023 ble lansert 26. januar.