Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2021: Optimisme tross pandemi

Publisert

Vinterlandskap

Foto: AdobeStock.

På tross av korona-pandemien kan flere industribedrifter vise til vekst gjennom koronaperioden og inn i 2021. Dette viser Norsk Industris ferske konjunkturundersøkelse.

Vi har i årets konjunkturrapport ikke spurt så tydelig som i tidligere år hva utsiktene til 2021 skal være. Det er naturlig nok vanskelig å spå fremtiden når verden lever med svært høy usikkerhet. I årets undersøkelse og rapport har vi riktignok tatt for oss antatt omsetning og eksport, og har fått svært god svarrespons.

Lyspunkt for eksporten

Selv om mange bedrifter kan vise til optimistisk fremtidstro, er det likevel flere som opplever nedgang. Heldigvis er det også mange som, tross et mindre godt fjorår, igjen opplever vekst. Det er også interessant at mange har brukbare anslag på eksport for i år. 2021 ligger ikke an til å bli noe katastrofeår i sum, men neppe et sterkt år heller.

Det er som nevnt vanskelig å spå fremtiden. Men heldigvis er industrien i Norge gode på løpende omstilling og tilpasning. Grensene har åpnet for at eksportindustrien har kunnet fortsette aktiviteten. Og tiltakspakker og kompensasjonsordninger har bistått.

– Vi vil takke regjeringen og Stortinget for løpende tiltak for å holde mest mulig av industrihjulene i gang gjennom koronaen. Det er viktig for landet at en kvart million ansatte i industrien kan holde på, mest mulig uavbrutt. Dette håper vi kan fortsette også i kommende, krevende måneder før vaksineringen blir fullført, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Konjunkturrapporten 2021

  • Cathrine Westlie Eidal
  • Kommunikasjonssjef