Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2021

Årets konjunkturrapport fra Norsk Industri blir annerledes. De siste årene har rapportene hatt rundt 200 sider, med fyldige kapitler på bransjebeskrivelser, viktige industritematikk og forslag til industripolitikk. Og vi har hatt klare prognoser om omsetning, eksport og sysselsetting for året.

Bruk menyen til venstre for å navigere ("hamburgermenyen" på mobil/nettbrett).

I lys av pågående pandemi erkjenner vi at det ikke er lett å spå fremtiden. Vi har likevel valgt å stille mange av de vanlige spørsmålene til medlemmene, men valgte tidlig å ikke ha en prognose utad. De siste dagenes mutasjonsproblemer i Nordre Follo har i skrivende stund fått konsekvenser for flere nærliggende kommuner. Når dette skrives vet vi ikke om dette er noe som vil gå over eller er starten på noe mye verre, som vi ser i flere land.

Rapporten rekapitulerer 2020 og går deretter over til refleksjoner om 2021. Vi lager en svært kort rapport i år, der politiske konklusjoner er utelatt. Disse tar vi løpende i vårt arbeid, så de mest mulig avspeiler situasjonen der og da.

Vi vil takke regjeringen og Stortinget for løpende tiltak for å holde mest mulig av hjulene i gang gjennom koronaen, noe dere vil se har vært tilfelle for store deler av industrien så langt. Det er viktig for landet at en kvart million ansatte i industrien kan holde på, mest mulig uavbrutt. Dette håper vi kan fortsette også i kommende, krevende måneder før vaksineringen blir fullført.