Konjunkturrapporten

Hva skjer med FoU-innsatsen i krisen?

Publisert

I årets konjunkturrapport har vi sett på hva som skjer med næringslivets FoU-innsats i krisetider, slik som korona-pandemien.

Internasjonal og nasjonal FoU-statistikk viser at FoU-innsatsen i næringslivet følger konjunkturene. På generell basis kan vi si at næringslivets egeninnsats på FoU går ned i lavkonjunktur, mens den offentlige finansieringen av FoU øker, slik figuren under viser.

Figur 4.1 Næringslivets egeninnsats på FoU går ned i lavkonjunktur, mens den offentlige finansieringen av FoU øker. Kilde: Indikatorrapporten 2020 / Forskningsrådet.

 

I 2020 lanserte Regjeringen en rekke tiltakspakker for næringslivet, inkludert ekstraordinære tiltak for forskning og innovasjon. Grønn Plattform var en av satsingene som ble lansert, noe som omfattet en offentlig finansiering av grønne prosjekter på til sammen en milliard kroner over tre år. Satsingen skal forvaltes gjennom et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva. Allerede nå opplever virkemiddelaktørene en enorm interesse for satsingen. Per 6. januar hadde 400 bedrifter og forskningsinstitusjoner søkt om støtte (forprosjekt) til å gå videre med sin grønne prosjektide frem mot hovedutlysningen høsten 2021.

– Vi forventer at regjeringen nå gir sitt bidrag til at bedriftene kan utvikle seg gjennom koronakrisen, så deres utviklingsprosjekter ikke blir liggende i køen av altfor mange velkvalifiserte prosjekter i Forskningsrådet som ikke får delfinansiering, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer i Konjunkturrapporten 2021