Innhold

Styret i SEF

Kaefer Energy AS

Geitaberget 17
4033 Stavanger

Christiania Stillas as

Svennerudvegen 32
2016 Frogner

Beerenberg Corp. AS

Postboks 66
4299 Avaldsnes

StS Gruppen AS

Postboks 6085 Bedriftsenter
5892 Bergen

SEM Sikkerhet AS

Postboks 49
5821 Bergen

StS Fagstillas AS

Bedriftsveien 16 B Krøgenes
4841 Arendal

Mandal Stillasutleie AS

Postboks 132
4502 Mandal