Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Stillasdagene 2016 godt besøkt

Vi ser tilbake på to innholdsrike og vellykkede dager på Clarion Hotell Energy i Stavanger (04 - 05.10.16).

Styreleder i SEF, Thorbjørn Jensen på talestolen under Stillasdagene 2016. FOTO: Lene Eikefjord.

Seriøsitet, erfaringsoverføringer og synlighet var satt på agendaen. Det ble i medlemsmøtet tatt beslutning om å etablere en egen hjemmeside for SEF.

På konferansen var representert ca 130 deltakere, herunder 18 utstillere.

Utstillerprisen ble tildelt Icopal a/s for fin stand med særdels kompetent bemanning, Ett nytt og Innovativt produkt, En ren og lett forståelig utstilling/stand.

Prisen for "Mr. Standard" ble tildelt Geir Gule for arbeide med Stillasstandarden.

Pensjonsist prisen ble tildelt Svein Brunvatne for stort engasjement/bidrag i foreningsarbeide gjennom 25 år.


 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!