Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Stillasbyggerfaget vedtatt som særløp!

Publisert

Stillasbyggerfaget vedtatt som særløp!

Foto: SEF.

Etter flere omfattende runder med bransjen og i Faglig Råd for Bygg og anlegg, foreslo Utdanningsdirektoratet at Stillasbyggerfaget skulle bli et VG2 sammen med Elementmontasje.

Det var lagt vekt på at begge fagene hadde sterke innslag av arbeid i høyden og sterke krav til HMS. På VG3 i bedrift ville imidlertid Stillasbyggerfaget og Elementmontasjefaget skille vei, og ha egne læreplaner.

En slik struktur var sterkt ønsket fra begge bransjene da det var ønskelig med en høyere alder hos lærlinger som skulle arbeide i høyden og for enkelte arbeidsplasser, som off shore og enkelte landanlegg er det en aldersgrense på 18. Lærlinger som skal ut i bedrift gjennom en særløpsordning, vil da være for unge for å utføre arbeid på en rekke arbeidsplasser.

Vi ble imidlertid nylig gjort oppmerksom på at departementet nylig har vedtatt mot Utdanningsdirektoratets og Faglig Råd bygg og anleggs anbefaling at disse fagene likevel skulle fortsette som særløp.

Byggenæringens Landsorganisasjon og Norsk Industri vil skrive et brev til departementet der det redegjøres for viktigheten av et 2 + 2 løp for Stillasbyggerfaget.

Det er helt avgjørende for rekruttering og kompetansebygging at Stillasbyggerfaget får status som et 2 + 2 fag, sier Geir Gule, Styreleder for Stillasentreprenørenes forening.