Revidering av Forskrifter

Publisert

På arbeidstilsynets sider ligger det ute et høringsforslag (vedlagt) om forandring av forskrifter. For den store massen av medlemmer vil vi kun få noen små forandringer i §§17-23 og 24.

For produsenter, leverandører osv. er det forslag om forenkling av årlig testing av utstyr. 

Høringsbrev 2019 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene