Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Revidering av Forskrifter

Publisert

På arbeidstilsynets sider ligger det ute et høringsforslag (vedlagt) om forandring av forskrifter. For den store massen av medlemmer vil vi kun få noen små forandringer i §§17-23 og 24.

For produsenter, leverandører osv. er det forslag om forenkling av årlig testing av utstyr. 

Høringsbrev 2019 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene