Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Regelendring 01.01-18

Publisert

Da har vi fått et par endringer i kapittel 17 vedrørende "stillasarbeid", og den første er en presisering av bruk av verktøysikring/sikring av løst utstyr i stillaset.

Dette var før nevnt i kommentardelen, men er nå flyttet til forskriftsdel, slik at det blir mer fokus på det.
Det andre er at vi har fått krav til bruk av "ikke-brennbart" materiale i oppheng for hengende stillas.
Les hele saken her.