Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Norges Vel - "Medaljen for lang og tro tjeneste"

Publisert

Norges Vel - "Medlajen for lang og tro tjeneste"

Foto: Alustar

«ALUSTAR AS feiret på lørdag 3.12.2022 jubileumsfest i DNB Arena som ble avsluttet med konserten av Maria Mena.

Ekte hverdagshelter fortjener en medalje sa Martin Husebø, Daglig Leder i ALUSTAR AS (til venstre i bildet) da han overrakte Diplom og Medaljen for lang og tro tjeneste til Antoni M. Czajkowski, Arild Asgautsen, og helt til høyre Kurt Einar Hetland alle tre med over 30 års tjeneste for søster bedriftene NSL iso Gruppen AS og pr. i dag ALUSTAR AS.

Alle fire på bildet representerer til sammen i overkant av 150 års erfaring i stillasbygger faget. Medaljen laget av Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en personlig medalje utformet av billedhugger Brynjulf Bergslien, gravert av Ivar Throndsen og overrakt første gang i 1888.

Alustar AS produserer aluminiums stillaset Alustar på Sola, produktene ble utviklet av egne ansatte og selges/leies ut både i Norge og utlandet.»

Publisert av Alustar.