Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Geir Gule valgt som president i den europeiske stillasforeningen

Publisert

styreleder Geir Gule i KIS

styreleder Geir Gule i KIS.

I slutten av oktober ble Geir Gule valgt inn som president i den europeiske stillasforeningen, Union Europeicher Gerustbaubetribe (UEG).

UEG er en sammenslutning av europeiske lands stillasforeninger. I dag er elleve land tilsluttet foreningen, som representerer over to tusen stillasbedrifter over hele Europa. I tillegg har foreningen 14 assosierte medlemmer. Dette er produsenter av stillaser og annet tilbehør og inkluderer de aller største produsentene av stillasutstyr i verden.

- Av det arbeidet UEG er engasjert i kan det trekkes frem to veiledere UEG har utarbeidet for bransjen. En «Practical Guideline» som illustrerer likheter og ulikheter for hvordan stillaser blir utformet og montert i de ulike medlemslandene. I tillegg har UEG akkurat ferdigstilt en veileder for risikovurdering for stillasbransjen. Denne skal forhåpentligvis lette arbeidet for mindre entreprenører i stillasbransjen I forhold til å etablere rutiner for arbeidet med risikovurdering, heter det i en pressemelding.

UEG ble stiftet i 2008, og skal representere stillasbransjen på europeisk nivå.

Geir Gule tar over som president etter Martin Angele fra Sveits. Stillasentreprenørenes forening (SEF) ble med i UEG i 2012 og har vært representert med Geir Gule som visepresident for teknikk, siden 2014.

Les hele saken på bygg.no