Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Free Health & Safety and Technical guidance's in UK

Publisert

I England har nå stillasbransjen (NASC) frigjort de fleste Safety guidance (SG) og Technical guidance (TG) for gratis nedlasting til alle.

Dette gjør de for at reglene/veiledningene skal være tilgjengelig for alle i bransjen, ikke kun for medlemmene slik det var før. Det er frigitt 30 Safety guidance's og 14 Technical guidance's, hvorav flere er oppdatert i år. Det er ikke alle guidance's som er direkte overførbare til norske regler, men måten de er skrevet på, kartlegge risiko, måter å utføre jobben på, er veldig bra. SG4:15 "Preventing falls in scaffolding operations", SG6:15 "Manual handling in the scaffolding industry", SG7:14 "Risk Assessments" og SG34:17 "Guidance on protection of the public", er meget gode, og tar for seg de samme problemene vi har I Norge. Her er det mye å lære.

For å laste ned kan dere gå til:  www.nasc.org.uk 
Der klikker dere på "Shop" og ruller ned til "Load more". De første "Contractual guidance's" koster penger, og dere må bla (load more) et par ganger før dere kommer til SG1 og der vil det være en sort knapp; "DOWNLOAD PDF", for de som er gratis.