Definisjon og oppmåling av stillas

Publisert

Oppmåling av stillas

Oppmåling av stillas

Reviderte måleregler - Fagartikkel om definisjon og oppmåling av stillas (mars 2021) .