Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Definisjon og oppmåling av stillas

Publisert

Oppmåling av stillas

Oppmåling av stillas.

Reviderte måleregler - figur 1 revidert 6/12-21. Ref. fagartikkel om definisjon og oppmåling av stillas (mars 2021) .