Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Bransjeveikart

Publisert

Styret i Stillasentreprenørenes forening (SEF) ønsker med dette å beskrive hvilke muligheter som ligger for utvikling på lang sikt innen stillasbransjen.

Likeledes vil en med dette skissere hvordan bransjen og bedriftene selv tenker seg å delta i denne utviklingen. Veikartet skal også beskrive hvordan myndighetene kan bidra til utviklingen gjennom nødvendige rammebetingelser og virkemidler. 

Les hele saken her