Foto: AdobeStock
Foto: AdobeStock

Beregning av tak over tak

Publisert

Inndekkede konstruksjoner er midlertidige konstruksjoner som er underlagt Direktoratet for Byggkvalitet ved plan og bygningsloven. Inndekkede konstruksjoner er per definisjon ikke stillas, og er derfor ikke underlagt Arbeidstilsynet. I inndekkede konstruksjoner inngår alltid et tak.