Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Data som ressurs for fremtidens verdiskaping v/ Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, NHO

Bedriftscase: Cognite

Pause

Nye forretningsmuligheter med autonome transportsystemer v/ Torun Degnes, daglig leder, Sams Autonomous Mobility

Case: "Let it snow – med autonom snørydding på flyplasser"  v/ John Emil Halden, Project/Market, Yeti Snow Technology (eid av Semcon og Øveraasen)

Autonom maritim transport – look to Norway! v/ An-Magritt T. Ryste, Product Director – Next Generation Shipping, Kongsberg Maritime