Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Program 22. januar

09:00 10:00
Registrering
10:00 11:00
Åpning av Industri Futurum 2020
Du får høre:

"Fremtiden produsert i Norge" v/ Helge Aasen, styreleder, Norsk Industri

Næringsministerens Industritale v/ næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hovedfunn i Norsk Industris konjunkturrapport 2020 v/ Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

Lønnsoppgjøret 2020 v/ Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri

11:00 11:30
Pause
11:30 12:45
Industri som løser verdensutfordringer
Du får høre:

Norsk Industris fortrinn v/ Göran Roos, professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon

Hvorfor trenger marin næring digitale tvillinger - og blir vi friskere av å 3D-printe fisk? v/ Dr. Tormod Thomsen, CEO, Cimon Medical AS og styreformann i NCE Blue Legasea

Gir spesialisering økt konkurransekraft for prosessindustri? Prosess21 lanserer rapport fra ekspertgruppen Produktutvikling og spesialisering i Prosess21 v/ Hans Erik Vatne, teknologidirektør, Norsk Hydro og leder av ekspertgruppen

Tar industrien utfordringen?
Samtale med Göran Roos, Tormod Thomsen, Hans Erik Vatne og Stein Lier-Hansen. Klarer vi å utnytte fortrinnene våre godt nok? Vil vi egentlig være best?

12:45 13:45
Lunsj
13:45 14:45
Industri som løser verdensutfordringer forts.
Du får høre:

Fornybar energi til havs - et nytt norsk industrieventyr? Utredning
av Norsk Industri om nye industrimuligheter til havs v/ Ann Christin Andersen, Norsk Industri

- Hvordan kan leverandørindustrien skape forretning og arbeidsplasser i et nytt satsingsområde til havs? v/ Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind Power, Aker Solutions
-
Fornybar energi til havs/havvind – klynge/katapult v/ Gunnar Birkeland, UNITECH Offshore AS
Samtale mellom: Astrid Onsum, Gunnar Birkeland, Arne Eik (Equinor), v/ Knut Erik Steen (Norwep), med Ann Christin Andersen som ordstyrer

14:45 15:05
Pause
15:05 16:00
Mennesker og arbeid 4.0
Du får høre:

Arbeidskultur og konkurransekraft: Kan den norske modellen bli vårt fremste konkurransefortrinn inn i Industri 4.0? v/ forskningssjef Gaute Knutstad i SINTEF Manufacturing
> Les mer her

Bedriftseksempler
Lagarbeid med VR-briller når nye fabrikker skal designes v/ Arnt Sigurd Dahle, Vice President Production, Optimar

Historien om Webuild
Skreddersydd mobilapplikasjon som arbeidsverktøy for ansatte på Kværner Stord, v/ Steinar Røgenes, 
Executive vice president EPCI

Samtale om den norske modellen – en bærebjelke for teknologiomstilling
Forbundssekretær Kine Asper, Fellesforbundet
Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

16:00 17:00
Pause
17:00 18:00
Inspirasjonsforedrag
Hemmeligheten ligger i kroppsspråket!

Vidar Hansen er tidligere politimann, nå mentalist, og er ekspert på å tyde menneskers kroppsspråk og ubevisste signaler. På Industri Futurum treffer du han på et spennende inspirasjonsforedrag.

> Les mer her

18:30
Aperitif og festmiddag