Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Moderator: Arne Røed Simonsenseniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd

Hovedfunn fra Mørketallsundersøkelsen 2018 v/ Arne Røed Simonsen

Er sikkerhet og kontroll forenlig med åpenhet og deling? v/ Nils Kalstad Svendsen, instituttleder, Center for Cyber and Information Security

Teknologier som blir så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet v/ Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer, Telenor