Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Vil medisinkostnadene velte velferdssamfunnet?

Moderator: Hilde Bech, adm. dir., Bristol-Myers Squibb Norway

Fremtidens kreftkostnader v/ Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Businessmodeller for bærekraft i framtiden helsetjeneste v/ Lene Lunde, Senior Manager, Deloitte

Modeller for bærekraft sett fra myndighetenes side v/ Sissel Husøy, divisjonsdirektør for helseøkonomi og kompetanse, Helsedirektoratet

Internasjonalt perspektiv på det norske legemiddelmarkedet v/ Rajji Mehdwan, adm. dir., Roche Norge

Fremtidens helsetjeneste – et likeverdig tilbud til alle?

Ordstyrer: Karita Bekkemellem, adm. dir., Legemiddelindustrien.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i dialog med Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap, Kirstin Haugland, avdelingssjef i Kreftforeningen og Lena Nymo-Helli, direktør i Abbvie AS.