Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Program 19. november

Med forbehold om endringer.

09:00 10:20
Åpning
Ordstyrer: Selda Ekiz
Rom: Q1
Du får høre:

Industri Futurum: Av industri – for industri v/ Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri

Fremover med Katapultene. Samtale med Stein Lier-Hansen, Ingrid Riddervold Lorange, adm. dir., Siva, Aslaug Hagestad Nag fra Future Materials Norwegian Catapult Centre (FMNC) og Hege Økland fra Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre (SENC)

Det skjer noe stort i det lille: Nanoteknologien endrer industrien, samfunnet og våre liv v/ Maria Strømme, professor i nanoteknologi, Uppsala universitet

Digitalisering i norsk industri – hva dreier det seg om? v/ Ann Christin Andersen, Chief Digital Officer, TechnipFMC

10:20 10:50
Pause og messevandring
Utstillingsområdet - Q2
10:50 12:00
Fremtidens arbeidsliv
Ordstyrer: Selda Ekiz
Rom: Q1
Du får høre:

Disrupsjon, atferdsendringer og neste generasjons lederskap v/ Stefan Hyttfors, futurist, Stefan Hyttfors AB

Arbeidsmiljø som konkurransefortrinn v/ Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Trenger vi flere enn våre nærmeste? - Fra celle til arbeidsmiljø v/ Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo

12:00 13:00
Lunsj
Utstillingsområdet - Q2
13:00 14:30
Parallelle sesjoner
Industri Futurum
Rom: Q1

Hvor går industrien i Norge? Ny teknologi åpner mulighetsrommet for produserende industri.

Les mer

Møteleder: Selda Ekiz

Våre digitale liv! v/ Bjørn Ivar Moen, adm. dir., Telenor Norge

Får vi et elektrisk fly i luften innen 2020? v/ Pascal Kolem, Sales & Business Development team, SIEMENS eAircraft

Gammel biologi blir ny teknologi mot antibiotikaresistens v/ Hans Petter Kleppen, forskningsdirektør, ACD Pharmaceuticals AS

Hvordan kommersialisere radikal ny teknologi? v/ Pål Romberg, EVP, Borregaard

Det internasjonale marked
Rom: Q6

Brexit utfordrer og endrer etablert handel og samarbeid innad i EU, i Norges forhold til Storbritannia og EØS sin rolle i det europeiske fellesskapet. Trumps handelspolitikk utfordrer globalt. Hva betyr det for Norge - hva kan vi gjøre?

Les mer

Trump, Brexit and Norway

Møteleder: Knut Baumann, fagsjef, Norsk Industri

Brexit and Norway - political and practical implications v/ Arne Melchior, forsker på internasjonal handel og global utvikling, NUPI

Brexit and Norway: The Ambassador Speaks v/ Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge

Crashing out of Brexit - a disaster for British car-industry v/ Nigel Base, Commercial Vehicle Development Manager, Member Services & Business Development, The Society of Motor Manufacturers and Traders Limited (SMMT)

Spørsmål

Merkevare & digital synlighet
Rom: Q3

Hva er status for det digitale skiftet i ferdigvareindustrien og handelsleddet? Vi dykker inn i strategier og utfordringer for digital synlighet og merkevarebygging.

Les mer

Er kunden bare et tastetrykk unna? v/ Bente S. Storehaug, adm. dir. og medeier, Wizaly Nordic AS

Merkevarer i den digitale tid v/ Lars Erling Olsen, professor i markedsføring og dean for bachelorprogrammer, Handelshøyskolen BI

God kundeopplevelse skapes i leveringsøyeblikket v/ Rikke Kyllenstjerna, Customer Experience Manager, PostNord

Fremtidens helseindustri
Rom: Luftrommet 3

Muligheter og utfordringer i morgendagens helsetjenester og norsk helseindustri.

Les mer

Muligheter og utfordringer

Moderator: Halvar Grønlien

Hvilke forventninger har pasientene til morgendagens helsetjeneste? v/ Fabian Bolin & Sebastian Hermelin, CEO & Co-founder, WarOnCancer AB

Hvordan ser behandlingsløsningene ut? v/ Erik Hjelvin, medisinsk direktør, Pfizer

Status på digitalisering og bruk av helsedata v/ Helge Blindheim, Direktoratet for e-helse

Hvor står Norge som helseindustri i 2030? Hvor er vi – hva skal til for å komme dit vi vil? v/ Monica Larsen, seniorrådgiver, Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Løsningen på kreftgåten v/ Jarle Breivik, professor, Universitetet i Oslo

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor
Rom: Q5

Hva kan vi lære av de som lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø?  Denne sesjonen vil gi deg gode råd rundt arbeidsliv og ledelse, samt gi noen smakebiter av hva de "gode" bedriftene gjør.

Les mer

Møteleder: Erik Dahl Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

Hva gjør de gode bedriftene v/ Stein-Lier Hansen, adm. dir., Norsk Industri

Best practices v/ Øivind Stenstad, Managing Director, Glencore Nikkelverk AS, Kristin Barkost, Manager HSE, Kongsberg gruppen ASA og Mette Maudal, HMS-leder, Kongsberg Defence & Aerospace

5 gode råd om arbeidsliv og ledelse v/ Stein Knardahl, professor dr.med. og avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt

14:30 15:00
Pause og messevandring
Utstillingsområdet - Q2
15:00 16:30
Parallelle sesjoner
Industri Futurum
Rom: Q1

Industriell anvendelse av ny teknologi svarer på noen av de største utfordringene verden står overfor, nemlig klima og bærekraft. Vestre, Aker BioMarine, Equinor, Aibel og Elkem gir oss innsikt- og utsikter for fremtiden.

Les mer

Business, digitalisering og bærekraft hånd i hånd v/ Jan Christian Vestre, CEO, Vestre AS

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd v/ Pål Einar Skogrand, Sustainability Manager, Aker BioMarine AS

Endelig satsning på havvind i Norge? v/ Jan Wigaard, leder for konsept & studier, feltutvikling og offshore vind, Aibel AS og Arne Eik, leder forretningsutvikling flytende vind, Equinor ASA

Bærekraftig vekst og minimale utslipp i prosessindustrien v/ Håvard Moe, leder Prosess 21, Elkem

Det internasjonale marked
Rom: Q6

Internasjonale og globale systemer for handel er i spill. Hva innebærer dette for Norge? Norges Bank, Norsk Industri og flere drøfter viktige sider ved dagens situasjon.

Les mer

Utfordringer for Norge i internasjonal handel

Norsk økonomi og det internasjonale varebyttet v/ Jon Nicolaisen, visesentralbanksjef, Norges Bank

Hva har Brexit og Trumps handelspolitikk å si for norsk industri? v/ Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

Hva har skjedd med amerikansk politikk etter mellomvalget v/ Vårin Alme, statsviter og kommentator, www.amerikanskpolitikk.no

Merkevare & digital synlighet
Rom: Q3

Hvordan kan man møte digitaliseringen i markedet? Vi har invitert tre spennende merkevare- og industriaktører som har valgt litt ulike løsninger for distribusjon, digital synlighet og merkevarebygging.

Les mer

Digital Strategy to Support E-Commerce v/ Mike Emery, Digital Marketing Specialist, YOIMO AS

Med stoler i bevegelse i fremtidens kanaler v/ Jesper B. Petersen, adm. dir. i Variér Furniture AS

Digital synlighet mot sluttbruker i B2B-markedet v/ Per Stræde, marketing- og kommunikasjons-direktør, Glava AS

Fremtidens helseindustri
Rom: Luftrommet 3

Denne sesjonen vil belyse bærekraftige løsninger innen helseindustrien samt ta for seg helseindustrimeldingen.

Les mer

Vil medisinkostnadene velte velferdssamfunnet?

Moderator: Hilde Bech, adm. dir., Bristol-Myers Squibb Norway

Fremtidens kreftkostnader v/ Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Businessmodeller for bærekraft i framtiden helsetjeneste v/ Lene Lunde, Senior Manager, Deloitte

Modeller for bærekraft sett fra myndighetenes side v/ Sissel Husøy, divisjonsdirektør for helseøkonomi og kompetanse, Helsedirektoratet

Internasjonalt perspektiv på det norske legemiddelmarkedet v/ Rajji Mehdwan, adm. dir., Roche Norge

Fremtidens helsetjeneste – et likeverdig tilbud til alle?

Ordstyrer: Karita Bekkemellem, adm. dir., Legemiddelindustrien.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i dialog med Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap, Kirstin Haugland, avdelingssjef i Kreftforeningen og Lena Nymo-Helli, direktør i Abbvie AS. 

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor
Rom: Q5

De som lykkes – Bare flaks eller gode grep? 

Les mer

Møteleder: Erik Dahl Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

Når kniper vi noen i å gjøre noe bra? Fem kjennetegn ved gode bedrifter v/ Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

"Money talks" – verdien av godt arbeidsmiljø" v/ Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Tanker om hva som gir et godt arbeidsliv v/ Eskild Rudolf Larsen, CEO, Stamina Group AS

Hva skiller mennesket fra roboten? Samtale og refleksjon v/ Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo, Stein Knardahl, avdelingsdirektør Statens arbeidsmiljøinstitutt og Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

Ugleperspektivet på den norske modellen. Har trepartssamarbeidet vært (og forblir det) et konkurransefortrinn for næringslivet? Kremting fra ærestribunen v/ Leif Frode Onarheim, tidligere president i NHO og Yngve Hågensen, tidligere LO-leder

16:30 18:30
Delt program
16:30 18:00
Nettverksbygging og mingling i messeområdet
16:30 18:30
Diverse styre- og utvalgsmøter
18:30 19:00
Aperitiff
19:00
Middag
Rom: Q1
22:00
Minikonsert med Vazelina Bilopphøggers