Hva er kravene for å lage en EPD?

For å lage en EPD må din bedrift være medlem hos Norsk Industri og  bransjeforeningen Designindustrien. Det er et ISO-krav å delta på kurs og minimum 2 personer må delta. I tillegg, tilkommer en årlig kontingent til Norsk Industri – Designindustrien for bærekrafts- og kvalitetsarbeide. Kontigenten avtales med hver enkelt bedrift.