AdobeStock.
AdobeStock.

Hva er forskjellen på en EPD vs. et miljømerke?

EPD - Environmental Product Declarations er en miljødeklarasjon type 2 og lages etter en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. En EPD gir en oppsummering av din bedrifts klimafotavtrykk gjennom standardiserte tall for miljø- og klimaparametere, slik som CO2 -fotavtrykk, energiforbruk, transport og resirkulerte materialer. 

Et miljømerke type 1 dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller miljøkrav iht. ISO 14024. Det er merkeordningen som setter miljøkravene. Et miljømerke vil typisk se på råvarer, produksjon, emballasje, resirkulering, gjenbruk og avfallshåndtering. Merkene ser også på klima, kjemikaler og naturmangfold.

EPD og miljømerker er to vidt forskjellige ordninger. Det de har til felles er at de baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder og at de tredjepartsvertifiserte. I dag er det kun EPDer som gir kvantifiserbare tall på klimafotavtrykket.