AdobeStock.
AdobeStock.

Hva er en EPD?

En EPD lages på bakgrunn av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Den gir konkrete tall på produktets miljøbelastning. Slik som klimafotavtrykk, energiforbruk og andelen resirkulert og resirkulerbart materiale. Materialer, produksjonsprosesser, energiforbruk og transport legges inn i EPD-generatoren. Ditt produkt får effektive miljødata.