Hva er EPD?

EPDer (Environmental Product Declarations) er en av få måter innkjøpere kan få tak i tredjeparts verifiserte og standardiserte tall på for eksempel klimagassutslipp fra produksjon og bruk av varer og tjenester. EPDer kalles også for miljødeklarasjoner type III, og lages i henhold til ISO-standard 14025.

Designindustriens EPD-generator bidrar til å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon for møbler. Over 90% av alle EPDer for møbler som er publisert på EPD Norge er laget av Designindustriens medlemsbedrifter, ved å bruke bransjeforeningens EPD-generator.