Konjunkturrapporten

Innhold

Forord

Det er for tiden svært høy inflasjon i verden som man må tilbake til forrige årtusen for å finne en parallell til. Dette er et resultat av både sterk etterspørsel fra slutten av pandemien og utallige tilbudssideproblemer på mange områder som i sum har gitt merkostnader og flaskehalser "rund baut". Kinesernes spesielle korona-politikk og Russlands angrep på Ukraina bidrar til at vi ikke helt får orden på alle verdikjeder med det første. Temaet er utdypt i rapporten.

I den sammenheng er omsetningstall blitt mindre relevante, for nå er mange tall "blåst opp" og frigjort fra underliggende realiteter. Vi har i årets konjunkturundersøkelse blant våre medlemsbedrifter derfor ikke spurt om industriens omsetning for i år. Vi har til gjengjeld spurt inngående om strømsituasjonen, verdikjedeproblemene og hvilke råd bedriftene har til oss. Dette, samt litt fakta om industriens utvikling, kan du lese en del om i denne utgaven av Konjunkturrapporten.

Vi har i år spurt over 1800 bedriftskontakter og fått inn svar fra i underkant av 500. Imidlertid representerer flere av disse store konsern og bedriftsgrupperinger. Totalt representerer dermed de 500 svarene i overkant av 50 prosent av medlemmenes samlede årsverk på 132 000. Takk til alle som har bidratt!

God lesing!

> Last ned presentasjon