Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Moderator: Lars Erik Wetterwald, forskningsleder, SINTEF Manufacturing AS

Utviklingstrekk innen automatisering og robotikk v/ Lars Erik Wetterwald

Wake-up call v/ Bernt Inge Øhrn, adm. dir., Mechatronics Innovation Lab (MIL) - Universitetet i Agder

Hvordan robotisering, automatisering og digitalisering skaper nye industrimuligheter i Norge v/ Sølvar Flatmo, CSO, Intek AS

Smarte grep for økt produktivitet v/ Martin Mildestveit, fabrikkdirektør, Øglænd System AS