Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Moderator: Sjur Vindal, forretningsutvikler, Protomore

Design Thinking og forretningsmodeller i praksis v/ Sjur Vindal

Økt verdiskaping med nye forretningsmodeller v/ Peder Inge Furseth, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI

Hva skal til for at start-ups lykkes? v/ Kjell Are Furnes, CEO, Ably Medical AS og Anja Solevågseide, PIR Invest AS

Vil du eie eller leie belysingsanlegget? v/ Knut S. Rusten, Senior Vice President PBS Division, Glamox AS

Erfaringsutveksling - hva er flott, hva ble flopp?