Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Moderator: Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

Kræsjkurs i FoUI-virkemidler for industrien v/ Ottar Henriksen, universitetslektor og leder fagenhet Gjøvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Helene Falch Fladmark, daglig leder, NCE Eyde

Produktivitetssprang med Lean v/ Knut Sandbakken, seniorrådgiver, SINTEF Manufacturing AS og Oddbjørn Maurdalen, adm. dir., Furnes Jernstøperi AS

Anbefalinger fra Digital 21 v/ Tor Olav Mørseth, adm. dir., Digital Norway

Tankesmie: Sammen om et krafttak for fremtidens industri

- Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsliv og teknologi, Norges Forskingsråd
- Gaute Moldestad, fagansvarlig klynger og industri, Innovasjon SIVA
- Ståle Kvernrød, seniorrådgiver, Enova SF
- Mona Skaret, Director of Private and Public Sector Innovation, Innovasjon Norge