Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Business, digitalisering og bærekraft hånd i hånd v/ Jan Christian Vestre, CEO, Vestre AS

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd v/ Pål Einar Skogrand, Sustainability Manager, Aker BioMarine AS

Endelig satsning på havvind i Norge? v/ Jan Wigaard, leder for konsept & studier, feltutvikling og offshore vind, Aibel AS og Arne Eik, leder forretningsutvikling flytende vind, Equinor ASA

Bærekraftig vekst og minimale utslipp i prosessindustrien v/ Håvard Moe, leder Prosess 21, Elkem