Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Utfordringer for Norge i internasjonal handel

Norsk økonomi og det internasjonale varebyttet v/ Jon Nicolaisen, visesentralbanksjef, Norges Bank

Hva har Brexit og Trumps handelspolitikk å si for norsk industri? v/ Knut E. Sunde, direktør, Norsk Industri

Hva har skjedd med amerikansk politikk etter mellomvalget v/ Vårin Alme, statsviter og kommentator, www.amerikanskpolitikk.no