Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Møteleder: Erik Dahl Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

Når kniper vi noen i å gjøre noe bra? Fem kjennetegn ved gode bedrifter v/ Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

"Money talks" – verdien av godt arbeidsmiljø" v/ Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Tanker om hva som gir et godt arbeidsliv v/ Eskild Rudolf Larsen, CEO, Stamina Group AS

Hva skiller mennesket fra roboten? Samtale og refleksjon v/ Dag O. Hessen, professor, Universitetet i Oslo, Stein Knardahl, avdelingsdirektør Statens arbeidsmiljøinstitutt og Tor Erik Danielsen, overlege, Arbeidstilsynet

Ugleperspektivet på den norske modellen. Har trepartssamarbeidet vært (og forblir det) et konkurransefortrinn for næringslivet? Kremting fra ærestribunen v/ Leif Frode Onarheim, tidligere president i NHO og Yngve Hågensen, tidligere LO-leder