Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Les mer

Møteleder: Erik Dahl Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

Hva gjør de gode bedriftene v/ Stein-Lier Hansen, adm. dir., Norsk Industri

Best practices v/ Øivind Stenstad, Managing Director, Glencore Nikkelverk AS, Kristin Barkost, Manager HSE, Kongsberg gruppen ASA og Mette Maudal, HMS-leder, Kongsberg Defence & Aerospace

5 gode råd om arbeidsliv og ledelse v/ Stein Knardahl, professor dr.med. og avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt