Hva er forskjellen på en EPD vs. et miljømerke?

EPD - Environmental Product Declarations - er en Miljødeklarasjon Type III og lages etter den internasjonale standarden ISO 14025. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. En EPD gir derfor en oppsummering av produktets klimafotavtrykk gjennom standardiserte og tredjepartsvertifiserte tall for miljø- og klimaparametere, slik som CO2 -fotavtrykk, energiforbruk og resirkulerte materialer. 

Et Miljømerke Type I dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller miljøkrav iht. ISO 14024. Det er merkeordningen som setter miljøkravene, så disse kan variere noe fra merke til merke. Et miljømerke vil typisk sette krav til ulike aspekter ved råvarer, kjemikalier, produksjon, emballasje, resirkulering og avfallshåndtering. EU Ecolabel, Svanen og Svensk Möbelfakta er alle eksempler på Miljømerke Type I iht. ISO 14024.

Miljømerking Type II er egenerklæringer utarbeidet av produsenter eller forhandlere etter ISO 14021. De tar for seg individuelle miljøaspekter ved produkter og/eller tjenester. I motsetning til Type I og III er verifisering av uavhengige tredjeparter ikke nødvendig.

EPD (Miljødeklarasjoner Type III) og miljømerker er to vidt forskjellige ordninger som ikke kan sammenlignes. Det de har til felles er at de baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder. Både EPD (Miljødeklarasjoner Type III) og Miljømerker av Type I er tredjepartsvertifiserte. I dag er det kun EPDer som gir kvantifiserbare tall på klimafotavtrykket til produkter regnet i kilo CO2-ekvivalenter.

Merk at det finnes miljødeklarasjoner og særlig miljømerker som ikke tar utgangspunkt i ISO standardene. Det eksisterer også dokumenter som kaller seg EPD uten å ha fulgt nevnte ISO standard. Et tips for å sjekke at en EPD følger ISO standarden er å sjekke at den er publisert på nettsiden til en EPD Program Operatør som er medlem av nettverket ECO Platform, som for eksempel EPD Norge.