Konferanser og seminar, Havbruksleverandørene

Framtidens havbruksteknologi

16. nov 2021 til 17. nov 2021 Clarion Hotel Air, Sola

Lukket produksjon i sjø og havbruk til havs.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster i samarbeid med DNB og Stavanger kommune inviterer til nasjonal havbrukskonferanse i Stavanger. Da møtes aktører fra havbruksnæringen, norsk industri, myndigheter og finans til to dager med faglig og sosialt påfyll.

Konferansen blir første mulighet etter høstens stortingsvalg til å møtes og prate om den nye havstrategien. På konferansen vil du møte ledende teknologi- og havbruksaktører og få innsikt i hvordan nye arbeidsplasser og verdikjeder kan gi økt matproduksjon fra havet og vekst i norsk eksport.

Stiim og Norsk Industri, med støtte fra DNB, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, har det siste året fått utarbeidet to forskningsrapporter som peker på verdiskapingspotensialet ved bruk av ny teknologi «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» (desember 2020) og «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» (april 2021). Konferansen blir en videreføring av det arbeidet som er gjort.

Bekreftede konferansedeltakere med innlegg:

 • Inge Berg, Nordlaks
 • Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein
 • Olav Andreas Ervik, SalMar Ocean
 • Henrik Hannus, Aker Solutions
 • Stein Lier Hansen, Norsk Industri
 • Thomas Myrholt, Akvafuture AS
 • Dag Sletmo, DNB
 • Anne B. Osland, Fiskeridirektoratet
 • Harald Sveier, Lerøy
 • Ragnar Tveterås, UiS
 • Håvard Walde, Skretting
Kontaktpersoner

For mer informasjon om Stiim og Norsk Industris felles offensiv for framtidens havbruksteknologi kontakt:

Andreas Heskestad, Leder - Stiim Aqua Cluster, tlf: 971 69 183,  e-post: andreas.heskestad@blueplanet.no

Stål Heggelund, Fagsjef - Norsk Industri, tlf: 417 77 767, e-post: stal.heggelund@norskindustri.no 

Kirsti K. Sømme, Kommunikasjonsleder - Stiim Aqua Cluster, tlf: 905 80 425, e-post: kirsti.somme@blueplanet.no