Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Setter ned kontingenten

Generalforsamlingen i Grafisk bransjeforening besluttet i Bergen 5. september å sette ned kontingenten for medlemskap med 0,6 promille, fra 2,5 promille til 1,9 promille av lønnsutgift. Styret i foreningen ble gjenvalgt med Ketil H. Sivertsen som leder.

Aktuelle saker

Magasiner mest treffsikker kanal

Magasiner mest treffsikker kanal

Med over 50 000 forskjellige magasiner publisert årlig i Europa, som selger tilsammen 20 milliarder eksemplarer hver måned, er magasiner er en av de kommunikasjonskanaler som treffer flest.

Dansk reklameavgift for fall

Dansk reklameavgift for fall

Etter sterkt påtrykk fra grafisk bransje i Danmark har den danske skatteministeren tatt initiativ til å fjerne den omstridte avgiften på reklametrykksaker.

Vi stoler på trykte medier
Print power

Vi stoler på trykte medier

Trykte medier er fortsatt førstevalget for personer innenfor helse- og omsorgsbransjen når de skal kommunisere viktig informasjon. Undersøkelser viser at trykte medier er svært viktig for å bygge opp tillit. Foruten helse- og omsorg, gjelder dette blant annet områdene juridisk, banktjenester og politikk.

Superheltene ved Glomma
Vinger Trykkeri

Superheltene ved Glomma

Vinger Trykkeri har kastet offsetmaskinen på dør og er nå et rent digitaltrykkeri. - Omleggingen har vært positiv for oss. Nå må vi ut til kundene våre og fortelle om de nye produktområdene, sier daglig leder Sigbjørn Haugen til AGI magasinet.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no

Grafisk logo