Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Aktuelle saker

Årets seniorinitiativ
Meld på din kandidat!

Årets seniorinitiativ

Hvert år deler Senter for seniorpolitikk ut prisen ”Årets seniorinitiativ”. Vi i Norsk Industri håper selvfølgelig at en av våre dyktige medlemsbedrifter skal få denne prisen, og oppfordrer derfor til å melde på din bedrift! Fristen er 16. september.

Norsk Industri til Arendalsuka

Norsk Industri til Arendalsuka

Arendals-uka nærmer seg med stormskritt, og Norsk Industri satser på at morgenstund har gull i munn. Hver morgen fra 13.-18. august inviterer Norsk Industri og ulike samarbeidspartnere til frokostmøter.

Revisjon av betingelser for transport i Norge
NSAB 2015

Revisjon av betingelser for transport i Norge

Vareeierne i Norge har gjennom representanter fra Norsk Industri og NHO gjennomført forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og deres nordiske søsterorganisasjoner for å revidere de alminnelige bestemmelsene for godstransport – NSAB. Nå foreligger et utkast til avtale med speditørene.

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Gjennomslag for unntak fra likebehandling

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra likebehandling for tariffbundne utleiebedrifter. Unntaket innebærer at utleiebedrifter som har tariffavtale i egen bedrift ikke lenger trenger å følge regler om likebehandling.

Grafisk gentleman i 30 år
Trond Vintervoll

Grafisk gentleman i 30 år

I beste mening, litt fin-trønder og gentleman. Alltid ulastelig antrukket og med stor sans for gode viner og god mat. Hans hjerte banker for fellesskapet i grafisk bransje. Hvem andre enn Trond Vintervoll, avtroppende regionleder for Grafisk bransjeforening Midt-Norge. En kunnskapsrik og engasjert tillitsvalgt gjennom 27 år. En nettverkbygger.

Vaktskifter i grafiske distriktsforeninger

Vaktskifter i grafiske distriktsforeninger

Grafisk bransjeforening Vest og Midt-Norge har avviklet sine årsmøter, og har valgt nye distriktsledere. I Vest overtar Jan Helge Mikkelsen, Bergen Grafisk AS etter Bjarte Hordnes, Bodoni. I Midt-Norge trer Trond Vintervoll av etter mange års lederskap. Ny distriktsleder er Geir Hagen, Skipnes.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no