Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Grøset tar i bruk den nye klimakalkulatoren

Grøset Trykk AS er det første medlemmet av Grafisk bransjeforening som skal ta i bruk den nye klimakalkualtoren for grafisk industri. Bare få dager etter at vi lanserte klimakalkulatoren – en rimelig og forenklet løsning- for våre medlemmer.

Aktuelle saker

Skiftordninger og lavlønnsgaranti
Grafisk bransjeforening inviterer til seminar

Skiftordninger og lavlønnsgaranti

Grafisk bransjeforening inviterer til et seminar om skiftordningene i grafisk bransje. Vi har lagt opp til et program hvor noen medlemsbedrifter vil presentere sine modeller, blant andre Aller Trykk, Lundeby og Bong.

Mindre dansk optimisme

Mindre dansk optimisme

I august var det 19 prosent flere grafiske bedrifter i Danmark som har negative forventninger til ordrebeholdningene enn positive. Samtidig har nedbemanningen bremset opp.

Søkte fellesskap og vant IGM
Hanne Josefsen

Søkte fellesskap og vant IGM

-Jeg ble skikkelig lei av å jobbe alene. Det toppet seg da praksiseleven hos meg sluttet. Noe måtte skje kjapt og IGM-miljøet kjenner jeg godt. Her har jeg samarbeidet om fargestyring og PDF-opplæring, sier Hanne Josefsen, tidligere Fargerommet.

Stor omstillingsvilje i grafisk industri
Bransjesjef Magnus Thorkildsen på Sign og Print, Exporama

Stor omstillingsvilje i grafisk industri

-Den grafiske bransjen i Norge viser stor vilje til å endre og utvikle sin forretningside og tilpasse seg utfordringene med et marked i kontinuerlig endring, sa bransjesjef Magnus Thorkildsen ved åpningen av Sign og Print 2014 hvor temaet er teknologi og innovasjon.

Miljøprofil og effekt på Intergraf-dagsorden
Papirbasert kommunikasjon

Miljøprofil og effekt på Intergraf-dagsorden

En bærekraftig grafisk produksjon og bransjens miljø-rykte var gjennomgangstemaet da Intergraf inviterte til sitt årlige direktørmøte 8. og 9. september, denne gang i Berlin. Bransjesjef Magnus Thorkildsen fra Grafisk bransjeforening representerte de norske fargene.

E-handelen vokser

E-handelen vokser

De første resultatene fra Drupa rapport om hvordan nettverket påvirker trykksaker er kommet. Rapportens formål er å vise hvordan digitale tjenester som web-til-print, augmented reality, QR-koder og trykt elektronikk påvirker den grafiske bransjen.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no

Grafisk logo