Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Setter ned kontingenten

Generalforsamlingen i Grafisk bransjeforening besluttet i Bergen 5. september å sette ned kontingenten for medlemskap med 0,6 promille, fra 2,5 promille til 1,9 promille av lønnsutgift. Styret i foreningen ble gjenvalgt med Ketil H. Sivertsen som leder.

Aktuelle saker

Salgs- og leveringsbetingelser
Grafisk bransje

Salgs- og leveringsbetingelser

Grafisk bransje - salgs- og leveringsbetingelser er nå tilgjengelig på hjemmesidene. Avtalen gjelder for prepress, trykk, ferdiggjøring og bokbind. Den gjelder både for avtaler mellom grafiske leverandører og for avtaler mellom grafiske leverandører og andre kunder.

Instruktørfrokost og mingling
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Instruktørfrokost og mingling

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har travle dager. Det har arrangert en frokostsamling for instruktører og hatt mingletreff for elever som vurderer å søke lærere, rådgivere og foreldre. Rundt 50 var påmeldt til åpent hus.

Offensiv satsing på opplæring salg og markedsføring

Offensiv satsing på opplæring salg og markedsføring

Nå kan du styrke salg og markedsføring i egen bedrift. Delta på et kurs tilpasset grafiske bedrifter. Ole-Bengt Moe, Moementum er instruktør. Deltageravgiften er satt lav slik at flere fra samme bedrift har anledning til å delta. Meld på deg og din bedrift nå. Kursdagene er 25. og 26. mars og 11. april på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen.

Viktig informasjon på e-post eller papir?
Ønsker valgfrihet

Viktig informasjon på e-post eller papir?

Keep Me Posted er en ny europeisk kampanje, som skal sikre borgernes rett til selv å velge om de skal motta viktige opplysninger på papir, digitalt eller begge deler uten gebyrer. Dette gjelder opplysninger som blant annet kommer fra skatteetaten, valgkort, regninger og lignende dokumenter.

Grafisk tekniker – forslag om nytt VGS-fag
har du innspill til Opplæringssenteret?

Grafisk tekniker – forslag om nytt VGS-fag

I fremtiden er det en fare for at det blir en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent produksjonpersonell i grafisk industri.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no