Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Aktuelle saker

Smart bokproduksjon i Norge kan konkurrere
Bokbindergruppen

Smart bokproduksjon i Norge kan konkurrere

Digital produksjon, markedstilpasset opplag, minimalt restopplag, salg av bøker på nettet, lager og distribusjon. Dette kan være veien å gå for å ta tilbake bokproduksjon som i dag blir utført for norske forlag i lavkostland.

Leveringsdyktighet et suksesskriterium
fagtrykk, trondheim

Leveringsdyktighet et suksesskriterium

Fagtrykk i Trondheim har det travelt. Daglig håndterer de 23 ansatte 40 ordrer i gjennomsnitt – 10 000 oppdrag i løpet av året. Med en KTI på 89,4 er kundene fornøyde med Fagtrykk viser en kundeundersøkelse. – Vi er stolte av at kundene blir hos oss. Vårt motto er at vi skal være redelig og folkelig, sier daglig leder Ole Strand til Sign&Print.

Trykte medier må tenke nytt
Print Power

Trykte medier må tenke nytt

Å vurdere de trykte medienes fremtid og rolle som markedsføringskanal i en tid der digitaliseringen tar et jerngrep om de fleste virksomheters markedsføringsbudsjetter, ender ofte som en polarisert diskusjon der det ene settes opp mot det andre.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no

Pål Stensaas

Pål Stensaas

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 92486681

E–post: ps@norskindustri.no

Bernt Jørgen Stray

Bernt Jørgen Stray

Advokat

Telefon: 92024003

E–post: bjs@norskindustri.no