Norsk Industri > Bransjer > Grafisk, print, kommunikasjon

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Medlemsbedriftene i bransjeforeningen leverer varer og tjenester innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap.

Om bransjen Distriktsforeningene Kompetanse Prosjekter Medlemsservice Våre medlemmer

Aktuelle saker

Dagsavisen med Print Power egenannonse

Dagsavisen med Print Power egenannonse

Dagsavisen promoterer sin papirutgave med en egenannonse utviklet av Print Power. Annonsekampanjen tilbys aviser og magasiner i 13 land i Europa. Budskapet går på effekten av å lese på papir- og på papir og miljø.

Effekten du oppnår betyr mest
Geir Kjærnes, In Sight, om medieutviklingen

Effekten du oppnår betyr mest

Når mediefolk i dag snakker om fremtiden, blir de ofte unyanserte og ensrettet mot det digitale. Geir Kjærnes, administrerende direktør i In Sight AS mener man er for lite opptatt av effekten av de valgene man tar.

Bård Eker om design som konkurransefordel
Grafisk bransjeforening øst på Støtvig hotel

Bård Eker om design som konkurransefordel

Hold på hatten! En av Europas fremste industridesignere, Bård Eker, kommer til dagseminaret til Grafisk bransjeforening Øst på Støtvig Hotel 20. april. Han er rette mann til å snakke om hvordan skape konkurransefordeler gjennom design.

Økende salg av papirbøker i Norge og ute

Økende salg av papirbøker i Norge og ute

I 2015 ble det solgt 17 millioner flere bøker over hele verden sammenlignet med 2014. E-bøker står for kun 25 prosent av det totale boksalget, en liten økning på to prosent fra året før. Salget av norsk skjønnlitteratur økte med 14 prosent i fjor.

Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter
Konjunkturrapport 2016

Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter

Industrien i Norge får null i omsetningsvekst i 2016, målt mot fjoråret. Oljerelatert industri rapporterer om en omsetningssvikt på seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent. Det viser Norsk Industris Konjunkturrapport for 2016, som ble presentert torsdag 28. januar.

Da Lundeby inviterte til vinterfest

Da Lundeby inviterte til vinterfest

Vinterfesten til Lundeby & Co Bokbinderi samlet over 50 kunder, samarbeidspartnere og ansatte i storstua på Hærland hvor bedriften er lokalisert. Ferdiggjøringsbedriften er et av de største medlemmene i Grafisk bransjeforening med 130 ansatte og en omsetning på rundt 100 millioner kroner.

Kontakt

Magnus Thorkildsen

Magnus Thorkildsen

Bransjesjef

Telefon: 97587085

E–post: magnus.thorkildsen@norskindustri.no

Pål Stensaas

Pål Stensaas

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 92486681

E–post: ps@norskindustri.no

Bernt Jørgen Stray

Bernt Jørgen Stray

Advokat

Telefon: 92024003

E–post: bjs@norskindustri.no