Formuesskatt kuttes til ti milliarder i 2015
Formuesskatt kuttes til ti milliarder i 2015

Stortinget vedtar i begynnelsen av desember nedtrapping av formuesskatten til under ti milliarder kroner. Hvis det ikke kommer en betydelig økning av formuesverdiene neste år, vil formuesskatten igjen bli lavere enn ti milliarder kroner. Dette er i så fall laveste formuesskatt siden 2005.

Industrivennlige forslag fra Ap og KrF
Industrivennlige forslag fra Ap og KrF

- I Norsk Industri har vi lenge sett at det politiske Norge har vist vilje til å backe opp industrien. Vi ser det i partiprogrammene og i vår kontakt med partier i posisjon og opposisjon. Det er som det bør være, for industrien er Norges fremtid, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Industribedriftene med på toppforskningen

Forskningsrådet har tildelt 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og industribedriftene er med på de fleste av dem. Både godt etablerte forskningsmiljø i industrien og nyere miljø er med i satsingen fra Forskningsrådet.

I sum bra for industrien

Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen er glad for at Regjeringen og støttepartier har blitt enig om budsjett for 2015. Han konstaterer med tilfredshet at oljepengebruken omtrent er uendret fra opprinnelig forslag, men skuffet over at permitteringsregelverket fortsetter med 20 dagers egenandel.

Økt verdiskaping i industrien

Verdiskapingen i industri- og bergverkbedriftene økte til tredje kvartal. De fire siste kvartalene er verdiskapingen 221 milliarder kroner (+3,5 prosent fra utgangen av andre kvartal), viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg