Statsbudsjettet og industrien
Statsbudsjettet og industrien

Prosessen rundt statsbudsjettet for 2016 ble spesiell ved at regjeringen kort tid etter fremleggelse kom med en ekstraregning på 9,5 milliarder kroner pga flyktningesituasjonen. Så startet forhandlingene med mellompartiene som ville ha inn sine prioriterte saker. Og parallelt la regjeringen opp til å fase inn første del av skattereformen fra nyttår. Hvordan kommer industrien ut av dette?

Ny avtale for transportvilkår underskrevet
Ny avtale for transportvilkår underskrevet

En ny avtale for transportvilkår, NSAB, ble undertegnet i Stockholm 24. november. Avtalen har vært under forhandling de tre siste årene, og ble i sommer endelig vedtatt. 

Fortsetter partnerskapet med BP

Milliardkontrakt til Aker Solutions

Aker Solutions har fått kontrakt for vedlikehold og modifikasjoner på olje- og gassfelt drevet av BP på norsk kontinentalsokkel.

Sett fra Brussel

Trussel i Brussel!

Dagens trusselbilde har fått mange til å spørre om de kan reise og hvilke farer det er forbundet med å reise til EU-hovedstaden. Her kan du lese hva Brussel-boer Paal Frisvold mener om saken.

Informasjonsdag om forsøksdesign

Effektiv eksperimentering ved produkt- og prosessutvikling

Norsk Industri planlegger å tilby medlemsbedrifter et fire dagers kurs i forsøksdesign i 2016, fordelt på to ganger á to dager. Hensikten med denne informasjonsdagen er å gi et godt grunnlag for å vurdere om et kurs i forsøksdesign kan være nyttig for bedriften.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg