Rask og positiv respons fra Erna

Permitteringsregelverket:

Rask og positiv respons fra Erna

LO og NHO sendte brev til regjeringen på kvelden 26. mars om å få endringer i permitteringsregelverket. 27. mars har statsminister Erna Solberg bekreftet at regelverket endres. Det blir lettere å permittere ansatte fremfor å måtte si dem opp, når dårlige tider truer.

Investerer 145 millioner i NOx-utslippsreduksjon
Investerer 145 millioner i NOx-utslippsreduksjon

Elkem AS har besluttet å investere 145 millioner kroner i en omfattende teknologioppgradering på ovn 3 ved Salten verk.

TARIFF 2015

Viktig om forhandlingsløsningen

Norsk Industri er fornøyd med at det ble et moderat lønnsoppgjør. Her følger mer informasjon og noen presiseringer om årets lønnsoppgjør.

Vil samle bransjen

Elektrisk, grønn fremtid

Elkraft er, ved siden av olje- og gassteknologi, et av få områder der Norge er blant de teknologisk ledende i verden. Med stadig mer fokus på en grønn fremtid har bransjen store utviklingsmuligheter foran seg de neste årene. Her kan du se intervju med styrelederen i Norsk Industri Elektro og Energi.

Nå må regelverket for permitteringer endres

Også NAV melder nå at oljesektoren drar opp arbeidsløsheten. En mer fleksibel bruk av permitteringer fremover vil lette forholdene på arbeidsmarkedet.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg