Nye kurs innen arbeidsrett
Nye kurs innen arbeidsrett

Norsk Industris kurstilbud innenfor arbeidsrett settes opp etter behov og innspill fra våre medlemsbedrifter. Denne høsten er det spesielt to temaer det fokuseres på: Arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner, samt Permittering og nedbemanning.

Gi CV'en et løft!

Grunnkurs Ledelse - nett-/fjernundervisning

Gi CV'en et løft!

Å lære om ledelse er ikke bare viktig for en som er leder. Grunnleggende ledelsesopplæring kan være viktig for mange i dagens arbeidsliv. Dette kurset gir deg en nyttig innføring i blant annet kommunikasjon, jus, kompetanse og økonomi.

VGTV: Knut Sunde om oljekrisen

Knut Sunde i Norsk Industri mener det vil bli noen tøffe år framover for oljebransjen. Se intervju fra VGTV.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Søk om BKA-midlar til norskopplæring

Fellesforbundet og Norsk Industri har fått gjennomslag for kravet om statlege midlar til norskopplæring på arbeidsplassen. Midlane er utlyst gjennom programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Søknadsfrist er 11. november.

2. kvartal 2015

Sykefraværet litt opp, men fortsatt lavt

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industri i 2. kvartal 2015 var på 4,4 prosent. Det er en oppgang på 1,9 prosent (0,1 prosentpoeng) fra 2. kvartal 2014. Tross denne økningen har industrien fortsatt et lavt sykefravær sammenliknet med gjennomsnittet for Norge som ligger på ca 6,5 prosent.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg