Svoveldirektivet skaper utfordringer
Svoveldirektivet skaper utfordringer

På Transport og Logistikk tirsdag 21. oktober kunne samferdselsministeren avsløre at han dagen før hadde vært i møte med statsrådene i flere departementer for å ta for seg innføringen av svoveldirektivet 1. januar 2015.

Mer penger til jernbanevedlikehold
Mer penger til jernbanevedlikehold

Opposisjonen og støttepartiene applauderer mer eller mindre regjeringens forslag til den offensive satsningen på samferdsel, men mener det må avsettes mer penger til vedlikehold på jernbanen.

Brev til finanskomiteen

Bruk av oljepenger i statsbudsjettet 2015

Raskt økende bruk av oljepenger er en utfordring for norsk økonomi, men når pengene går til investeringer som vekstfremmende skattelettelser, forskning og infrastruktur, bidrar dette til økt vekstkraft i økonomien.

Moss-Horten

Sterkt ønske om ny tverrforbindelse

En broforbindelse eller tunnel mellom Moss og Horten vil være en avlastning for Osloregionen når det gjelder godstransport. I tillegg står en ring 4 rundt Oslo høyt på ønskelisten til Norges Lastebileierforbund for å få bukt med de ekstreme køene. En desentralisert løsning for godsterminalene kan også være en god løsning. Enkelte ønsker seg også jernbane over fjorden.

Statens vegvesen ute med kravveileder for tyngre kjøretøy

Kravveilederen informerer om hvilke tekniske krav som skal dokumenteres ved første gangs godkjenning av personbil, varebil, lastebil, buss og tilhenger til disse. Dette gjelder for nye eller brukte kjøretøy.

Mange gode medlemsfordeler

Se alle medlemsfordelene

LEVERINGSBETINGELSER

Vi formidler norske og nordiske leveringsbetingelser, samt Orgalime.

Leveringsbetingelsene og Orgalime

ADVOKAT–/JURIDISK BISTAND

23 08 88 88

08:00 - 16:00

Medlemmer kan benytte vår juridiske vakttelefon. Tjenesten er gratis! Bruk også: advokat@norskindustri.no.

Få advokat-/ juridisk bistand

Største forening i NHO

2450

Norsk Industri er organisasjonen for industrien i Norge. Vi har ca 2450 medlemsbedrifter. Du finner bedriftene rundt omkring i hele landet.

Se hvor industrien befinner seg