Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Medlemmer

Aktuelle saker

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Nytt system for elektronisk deklarering av farlig avfall

Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.

Frokostseminar: Endringer i arbeidsmiljøloven

Frokostseminar: Endringer i arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som kan få konsekvenser for din bedrift. Vi inviterer til frokostseminar onsdag 27. mai (utsatt fra 6. mai) hvor vi belyser hva endringene innebærer.

Kunnskap er den nye oljen
Industrikonferansen 2015

Kunnskap er den nye oljen

På Industrikonferansen 2015 fikk deltagerne blant annet høre statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakke om fremtidens grønne Norge.

Rekorddeltagelse på Industrikonferansen

Rekorddeltagelse på Industrikonferansen

Rundt 350 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel da den 9. Industrikonferansen ble avholdt tirsdag 5. mai. Her fikk deltagerne blant annet høre om utsikter for norsk industri.

Tiltak for sikker godstransport

Tiltak for sikker godstransport

Samferdselsdepartementet inviterte til et møte om hvordan næringslivet selv kan bidra til en sikker godstransport. Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er betryggende å kunne spille på lag med næringslivet for å gjøre veiene tryggere.

Nyttig medlemskonferanse
Arbeidsgiver 2015

Nyttig medlemskonferanse

13. og 14. april ble Norsk Industris Arbeidsgiverkonferanse arrangert for andre gang. Over 120 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo for å høre om og diskutere blant annet lønnsoppgjøret og arbeidsmiljøloven.

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

I overkant av 40 % av alt husholdningsavfall, og tilsvarende næringsavfall, i EU resirkuleres. I Tyskland resirkuleres eller komposteres 64 % av avfallet.

Lærlingen – en viktig ressurs
Bli lærebedrift!

Lærlingen – en viktig ressurs

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser. Norsk Industri oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bli med på Lærlingløftet og bli lærebedrift!

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Miljødirektoratet har publisert resultater fra kontroll av 90 avfallsdeponier. Resultatene viser forbedringer, men mottakskontroll og internkontroll er fortsatt tema bransjen må jobbe med.

Ny rapport om brannforebygging

Ny rapport om brannforebygging

På oppdrag fra Norsk Industri har Sweco Norge utarbeidet en rapport om brannforebyggende tiltak på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Stor interesse for HMS-kurs
Lansering av nytt e-læringskurs i hms

Stor interesse for HMS-kurs

Mandag 9. februar lanserte vi vårt nye HMS Grunnkurs arbeidsmiljø foran en fullsatt sal.

HMS-kurs i ny drakt
Nytt e-læringskurs i hms

HMS-kurs i ny drakt

Norsk Industri har gjennom flere år levert fullstendige HMS-kurs. Sammen med Statoil har vi blant annet levert en nettbasert del av denne HMS-opplæringen. Nå er tiden moden for en helt ny versjon.

Ny plukkanalyse for byggavfall

Ny plukkanalyse for byggavfall

På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en plukkanalyse av restavfallet fra byggeprosjekter. Analysen viser mye resirkulerbart materiale i restavfallet.

Samrøre i kommunale avfallskonsern
Kronikk

Samrøre i kommunale avfallskonsern

I en kronikk i Dagens Næringsliv 27. januar skriver Stein Lier-Hansen at sammenblanding av monopol og forretningsdrift i konsernmodeller gir kommunale avfallsselskap konkurransefortrinn overfor private bedrifter. Dette samrøret er ikke akseptabelt og må opphøre.

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund ber Klima- og miljøministeren om å innføre et krav til at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.

- Vi kaller det oppsirkulering

- Vi kaller det oppsirkulering

Brukte sykkelslanger og redningsdrakter fra Hansen Protection får nytt liv når de gjenoppstår som stilige sekker og bager.

Mengdene farlig avfall øker

Mengdene farlig avfall øker

Det ble levert inn i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2013. Dette er en økning på 6 % fra året før.

La markedet løse det

La markedet løse det

En markedsbasert tilnærming og like konkurransevilkår er det som skal til for å få til stadig bedre utnyttelse av ressursene i avfall.

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Advokatene i NHO-fellesskapet har i den senere tid laget mange nye maler og veiledere som er av stor nytte for bedriftene i utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Disse er selvfølgelig tilgjengelige for deg som medlem i Norsk Industri.

Reagerer kraftig mot avgift
STATSBUDSJETTET 2015

Reagerer kraftig mot avgift

Regjeringen foreslår å fjerne dagens avgiftsfritak for bruk av spillolje som energikilde. Norsk Industri reagerer kraftig på forslaget, som vil gi betydelige utfordringer for flere norske industribedrifter som har sin lønnsomhet knyttet til bruk av spillolje som energikilde.

Inviterer til faggruppe

Inviterer til faggruppe

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening etablerer en faggruppe for grensekryssende avfallstransport og inviterer bedriftene til deltagelse.

KS-bedrift villeder

KS-bedrift villeder

De beste gjenvinningsløsningene realiseres i sunn og rettferdig konkurranse mellom flere bedrifter. For å få til det er flere tiltak nødvendige.

Tettere skott nødvendig

Tettere skott nødvendig

Utette skott mellom monopol og næringsvirksomhet gir risiko for kryssubsidiering, og ulike konkurransevilkår mellom offentlige og private bedrifter innen samme marked.

Mengden husholdningsavfall øker

Mengden husholdningsavfall øker

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i mengdene husholdningsavfall. Andelen til materialgjenvinning ligger nå under 40 prosent.

Posten valgte Norsk Industri
Blir leverandør av nettbaserte fagbrev i logistikk

Posten valgte Norsk Industri

Posten valgte Norsk Industri som leverandør av nettbasert fagbrev i logistikk.

Mange fordeler med Norsk Industri

Mange fordeler med Norsk Industri

Som medlem i Norsk Industri har du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytt deg av dem; både rådgivning, juridisk kompetanse, kurs, konferanser og utdanninger, og gunstige økonomiske medlemsfordeler.