Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Medlemmer

Aktuelle saker

Nyttig medlemskonferanse
Arbeidsgiver 2015

Nyttig medlemskonferanse

13. og 14. april ble Norsk Industris Arbeidsgiverkonferanse arrangert for andre gang. Over 120 deltagere var samlet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo for å høre om og diskutere blant annet lønnsoppgjøret og arbeidsmiljøloven.

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

Ny europeisk gjenvinningsstatistikk

I overkant av 40 % av alt husholdningsavfall, og tilsvarende næringsavfall, i EU resirkuleres. I Tyskland resirkuleres eller komposteres 64 % av avfallet.

Lærlingen – en viktig ressurs
Bli lærebedrift!

Lærlingen – en viktig ressurs

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune må kunne tilby lærlingplasser. Norsk Industri oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å bli med på Lærlingløftet og bli lærebedrift!

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Deponiaksjonen 2014 er avsluttet

Miljødirektoratet har publisert resultater fra kontroll av 90 avfallsdeponier. Resultatene viser forbedringer, men mottakskontroll og internkontroll er fortsatt tema bransjen må jobbe med.

Avfallsseminar 7. mai - programmet er klart

Avfallsseminar 7. mai - programmet er klart

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet 7. mai. Programmet er nå klart.

Ny rapport om brannforebygging

Ny rapport om brannforebygging

På oppdrag fra Norsk Industri har Sweco Norge utarbeidet en rapport om brannforebyggende tiltak på avfalls- og gjenvinningsanlegg.

Stor interesse for HMS-kurs
Lansering av nytt e-læringskurs i hms

Stor interesse for HMS-kurs

Mandag 9. februar lanserte vi vårt nye HMS Grunnkurs arbeidsmiljø foran en fullsatt sal.

Farlig avfallsseminar 7. mai

Farlig avfallsseminar 7. mai

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

HMS-kurs i ny drakt
Nytt e-læringskurs i hms

HMS-kurs i ny drakt

Norsk Industri har gjennom flere år levert fullstendige HMS-kurs. Sammen med Statoil har vi blant annet levert en nettbasert del av denne HMS-opplæringen. Nå er tiden moden for en helt ny versjon.

Ny plukkanalyse for byggavfall

Ny plukkanalyse for byggavfall

På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en plukkanalyse av restavfallet fra byggeprosjekter. Analysen viser mye resirkulerbart materiale i restavfallet.

Samrøre i kommunale avfallskonsern
Kronikk

Samrøre i kommunale avfallskonsern

I en kronikk i Dagens Næringsliv 27. januar skriver Stein Lier-Hansen at sammenblanding av monopol og forretningsdrift i konsernmodeller gir kommunale avfallsselskap konkurransefortrinn overfor private bedrifter. Dette samrøret er ikke akseptabelt og må opphøre.

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Vil sortere ut resirkulerbart avfall

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund ber Klima- og miljøministeren om å innføre et krav til at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.

- Vi kaller det oppsirkulering

- Vi kaller det oppsirkulering

Brukte sykkelslanger og redningsdrakter fra Hansen Protection får nytt liv når de gjenoppstår som stilige sekker og bager.

Mengdene farlig avfall øker

Mengdene farlig avfall øker

Det ble levert inn i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2013. Dette er en økning på 6 % fra året før.

La markedet løse det

La markedet løse det

En markedsbasert tilnærming og like konkurransevilkår er det som skal til for å få til stadig bedre utnyttelse av ressursene i avfall.

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Nye og oppdaterte maler og veiledere

Advokatene i NHO-fellesskapet har i den senere tid laget mange nye maler og veiledere som er av stor nytte for bedriftene i utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Disse er selvfølgelig tilgjengelige for deg som medlem i Norsk Industri.

Reagerer kraftig mot avgift
STATSBUDSJETTET 2015

Reagerer kraftig mot avgift

Regjeringen foreslår å fjerne dagens avgiftsfritak for bruk av spillolje som energikilde. Norsk Industri reagerer kraftig på forslaget, som vil gi betydelige utfordringer for flere norske industribedrifter som har sin lønnsomhet knyttet til bruk av spillolje som energikilde.

Inviterer til faggruppe

Inviterer til faggruppe

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening etablerer en faggruppe for grensekryssende avfallstransport og inviterer bedriftene til deltagelse.

KS-bedrift villeder

KS-bedrift villeder

De beste gjenvinningsløsningene realiseres i sunn og rettferdig konkurranse mellom flere bedrifter. For å få til det er flere tiltak nødvendige.

Tettere skott nødvendig

Tettere skott nødvendig

Utette skott mellom monopol og næringsvirksomhet gir risiko for kryssubsidiering, og ulike konkurransevilkår mellom offentlige og private bedrifter innen samme marked.

Mengden husholdningsavfall øker

Mengden husholdningsavfall øker

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i mengdene husholdningsavfall. Andelen til materialgjenvinning ligger nå under 40 prosent.

EUs avfallsliste i endring

EUs avfallsliste i endring

EU-kommisjonen har lenge jobbet med forslag til endringer i EUs avfallsliste, og kriterier som gjør avfall farlig. Arbeidet går nå inn i sluttfasen.

Feil av svensk kommune å drive næringsvirksomhet

Feil av svensk kommune å drive næringsvirksomhet

I Sverige har Stockholm Tingrett forbudt Borås kommunes Servicekontor å selge tjenester til andre enn sin egen kommune. Dommen innebærer at kommunen ikke får konkurrere på det private markedet.

Ny rapport om byggavfall

Ny rapport om byggavfall

På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en rapport om økt sortering av rene fraksjoner byggavfall. Rapporten viser at potensialet for mer materialgjenvinning er til stede.

Posten valgte Norsk Industri
Blir leverandør av nettbaserte fagbrev i logistikk

Posten valgte Norsk Industri

Posten valgte Norsk Industri som leverandør av nettbasert fagbrev i logistikk.

Mange fordeler med Norsk Industri

Mange fordeler med Norsk Industri

Som medlem i Norsk Industri har du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytt deg av dem; både rådgivning, juridisk kompetanse, kurs, konferanser og utdanninger, og gunstige økonomiske medlemsfordeler.

Samarbeidsrevisjon om avfallseksport

Samarbeidsrevisjon om avfallseksport

En ny rapport viser store forskjeller mellom hvordan åtte land håndhever EU reglene om eksport av avfall. Riksrevisjonen har deltatt i utarbeidelsen av rapporten.

Ny handlingsplan for byggavfall lansert

Ny handlingsplan for byggavfall lansert

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall for perioden 2013-2016 ble lansert på Bygg Reis Deg 17. oktober. Den nye handlingsplanen har ambisiøse mål for håndtering av byggavfall fremover.

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) slipper en ny rapport fra Oslo Economics om samfunnsøkonomiske konsekvenser av å avvikle kommunenes monopol på behandling av husholdningsavfall.

Gjenvinningsindustrien - miljømål videreføres

Gjenvinningsindustrien - miljømål videreføres

Statsbudsjettet for 2014 viderefører de nasjonale miljømålene innenfor avfall og gjenvinning. Tilsyn med avfallsbransjen nevnes som viktig for å sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall.

Verdens mest energieffektive
Finnfjord AS

Verdens mest energieffektive

Et forbilde for smelteverk i hele verden: Finnfjord AS har gjennomført et av Norges største energigjenvinningsprosjekter.

Forslag nye regler om avfallsgebyr

Forslag nye regler om avfallsgebyr

Miljødirektoratets forslag inneholder detaljerte føringer for hvordan felleskostnader skal fordeles i kommunale anlegg som både driver monopolaktivitet og konkurranseutsatt virksomhet.

Styrk Konkurransetilsynet
Kronikk av Stein-Lier Hansen

Styrk Konkurransetilsynet

I Sverige kan Konkurranseverket gripe inn mot offentlig næringsvirksomhet og forby statlige eller kommunale foretak å tilby konkurranseutsatte varer eller tjenester på en måte som begrenser konkurransen. Erfaringer fra gjenvinningsindustrien viser behov for tilsvarende regler i Norge.

NY RAPPORT OM AVFALLSBRANSJEN

Kryssubsidiering gir mindre materialgjenvinning

Innbyggere i kommuner med egne forbrenningsanlegg betaler overpris for sine avfallstjenester. Samtidig går materialgjenvinningen av husholdningsavfall ned.

Gode erfaringer med hospitant fra Russland

Gode erfaringer med hospitant fra Russland

Kirill Kazachenko som er direktør i et oljegjenvinningsselskap i Murmansk, har vært hospitant hos Norsk Gjenvinning i september/oktober. Norsk Gjennvinning har gode erfaringer med hospiteringen.

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Miljøverndepartementet vektlegger gjenvinning, avfallsminimering og god kontroll på behandlingen av farlig avfall i årets statsbudsjett. Nærings- og handelsdepartementet skriver at hensynene til naturmiljø, verdiskapning og en markedsmessig håndtering er viktige ved utforming av virkemidler på avfallsområdet.

Klimanytte av gjenvinning

Klimanytte av gjenvinning

Formålet med denne rapporten er å synliggjøre klimanytten av dagens material- og energigjenvinning og av økt gjenvinning.