Norsk Industri

Innhold

Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Veikart for treforedlingsindustrien

Nå er Veikart for treforedlingsindustrien lagt frem!

Aktuelt

  1. Aktuelt, Treforedling, Forskning og innovasjon

    13,9 millioner fra Forskningsrådet til Borregaard

    Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

  2. Aktuelt, Nyhet, Treforedling, Energi og klima

    Presenterte Veikart for treforedlingsindustrien

    Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

Medlemskap lønner seg

Se priser og hva du kan få ut av medlemsskap i Norsk Industri.