Norsk Industri

Innhold

Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Nå er Veikart for treforedlingsindustrien lagt frem!

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Treforedling

    Norsk skattepolitikk utfordrer konkurransekraften

    Er skattepolitikken i takt med industriens behov? Det er tema for et av Norsk Industris frokostmøter på torsdagen under Arendalsuka.

  2. Aktuelt, Nyhet, Treforedling, Forskning og innovasjon

    Borregaard øker produksjon av høyspesialisert cellulose

    Borregaard investerer 115 millioner kroner i økt kapasitet for kvaliteter av spesialcellulose med høy renhetsgrad.

Dette får du som medlem i Norsk Industri.