Norsk Industri

Innhold

Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Veikart for treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustrien vil legge fram veikart for økt verdiskaping i bioøkonomien.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Gode historier, Nyhet, Treforedling, Energi og klima

    Borregaard fikk Næringslivets klimapris

    Vi gratulerer Borregaard med velfortjent klimapris! Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

  2. Aktuelt, Treforedling

    Veikart for treforedlingsindustrien

    Treforedlingsindustrien var inkludert i veikartet for prosessindustrien med en visjon om økt verdiskaping og nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette arbeidet følges nå opp av et eget veikart for økt verdiskaping fra treforedlingsindustrien.

Medlemskap lønner seg

Se priser og hva du kan få ut av medlemsskap i Norsk Industri.