Norsk Industri

Innhold

Vibeke Lærum

Advokat

Juridisk avdeling

Lærum er advokat og forhandler i juridisk avdeling. Hun jobber særlig med individuell og kollektiv arbeidsrett personopplysningsloven (gdpr), og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Hun har tariffansvar for følgende overenskomster:
Farmasøytisk overenskomst, overenskomsten for vaskerier og renserier, glass og keramisk overenskomst og overenskomsten for Laerdal Medical. Hun er også medforhandler i frontfagsoppgjøret på Industrioverenskomsten.

Lærum er bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda, som avgjør tvister mellom bedrift og arbeidstaker om blant annet rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid mv. 

Lærum har flere styreverv. Hun er styreleder i Kunst på Arbeidsplassen og NHO Kunst og Kultur, samt styremedlem i Oslo Teatersenter.

Lærum har gjennomført masterprogram i Samspill og Ledelse og har kompetanse på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner og hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

> LinkedIn