Sunniva Berntsen

Advokat

Juridisk avdeling

Sunniva Berntsen er advokat og forhandler i juridisk avdeling. Hun jobber særlig med kollektiv og individuell arbeidsrett, personopplysningsloven (GDPR), og er kurs- og foredragsholder i ulike arbeidsrettslige temaer.

Hun har tariffansvar for følgende overenskomster: Elektrokjemisk overenskomst avtale nr 101, Treforedlingsoverenskomsten avtale nr 159, Wallboardoverenskomsten avtale nr 50, Miljøoverenskomstene avtale nr 477 og nr 483, Oljeavtalen avtale nr 184, Oljetransportavtalen avtale nr 448 og Industrioverenskomsten YS/PARAT.

Sunniva Berntsen har hatt en rekke stillinger i privat og offentlig virksomhet, herunder har hun vært konsulent og byråsjef i Olje- og energidepartementet, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Føyen og advokat i KS. Hun ble oppnevnt av KS som dommer i Arbeidsretten i perioden 2011-2014. Hun har også en mastergrad i administrasjon og ledelse fra BI (2011).