Norsk Industri

Innhold

Stein-Iver Koi

Bransjesjef - Elektro og energi

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med rammebetingelser for leverandørindustrien knyttet til elektro og energi.

Koi arbeider som myndighetskontakt for bransjen Elektro og energi, i tillegg til områdene kompetanse, rekruttering, elektrifisering av energibruk, digitalisering, internasjonalisering, forskrifter/rammeverk og profilering og omdømmebygging innen bransjen.

Stein-Iver Koi har hovedansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for elektro og energibransjen med tilstøtende næringer, fra energiproduksjon, distribusjon, styring/regulering til anvendelse.  Han har vært i Norsk Industri i 20 år og har fra tidligere mange års erfaring fra tungindustri og leverandørindustri i tillegg til konsulent- og rådgivningsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Har bred erfaring i ledelse, markedsarbeid, kommunikasjon og styring av prosjekter mot anleggs- og prosessindustri, vannkraft mm.

Stein-Iver Koi representerer bransjen i en rekke fora, Norsk Elektroteknisk Komite, RENAS, SINTEF Energi AS, NEMKO, Elektroforum, NTNU mv.  Videre representerer han bransjen i flere internasjonale fora, eks.: CENELEC, Europacable, Orgalime, T&D Europe.

Stein-Iver Koi er utdannet siv.ing. fra NTH med tilleggsutdannelse fra BI.