Norsk Industri

Innhold

Preben Westh Christensen

Advokat

Juridisk avdeling

Han har vært ansatt i Norsk Industri og forløperen, Teknologibedriftenes Landsforening, fra 1998. Da kom Westh Christensen fra stilling som jurist i Arbeidstilsynet.