Magnus Dybendal Foldvik

Advokatfullmektig

Juridisk avdeling

Jobber med kollektiv og individuell arbeidsrett, problemstillinger knyttet til covid-19 og personvern.