Norsk Industri

Innhold

Anita Østro

Fagsjef kompetanse

Arbeidslivsavdelingen

Rekruttering, etter- og videreutdanning og andre tema knyttet til kompetanseutvikling i industrien. Har ansvar for Norsk Industris kurs- og konferanseportefølje.