Knut L. Baumann

Fagsjef

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med EU/EØS-spørsmål med særlig fokus på energi, klima, indre marked og Brexit, samt internasjonal handelspolitikk.